Syreny

Jak doskonale sobie zdajecie sprawę słowo syrena może mieć wiele znaczeń zaczynając od syreny która występuje w licznych legendach, poprzez syreny alarmujące o jakimś zagrożeniu, a skończywszy na roślinie zwanej syreną.

My dzisiaj jednak przeanalizować chcielibyśmy rolę jaką spełniają syreny alarmujące ludzi przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Gdzie takie syreny ogrywają bardzo ważną rolę na myśl nasuwa się od razu wojna, a dokładniej wojenny nalot bombowy czy inne tego rodzaju sprawy.

To właśnie syreny w takich sytuacjach alarmują ludzi przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Każdego dnia, na całym świecie ratują setki tysięcy osób przed jakimikolwiek niebezpieczeństwami zagrażającymi nam, naszym rodzinom, bliskim ale także innym dobrym ludziom. Dlatego warto zapamiętać, że odgłos syreny zwiastuje nam nadchodzące niebezpieczeństwo.

Leave a Comment