Agencje nieruchomości w Krakowie

Agencje nieruchomości i biura nieruchomości w Krakowie zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami ( posiadającego licencję zawodową) czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia własnościowego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części innych niż określone w pkt. 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Wszystkie agencje nieruchomości i biura nieruchomości w Krakowie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są zobowiązane do wykonywania czynności opisanych w w/w punktach, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, oraz zasadami etyki zawodowej.

Leave a Comment