Rynek nieruchomości w Polsce

System informacji na temat liczby i rodzajów nieruchomości w Polsce daleki jest od doskonałości, jednak po wprowadzeniu gospodarki rynkowej, sytuacja uległa znacznemu uporządkowaniu i na dzień dzisiejszy, szacuje się, że około 15 mln nieruchomości ma założone księgi wieczyste, na łączną liczbę prawie 35 mln nieruchomości gruntowych
i lokalowych. To, że zaledwie co druga nieruchomość objęta jest ewidencją w księgach wieczystych, stanowi niewątpliwie barierę obrotu nieruchomościami.
Z problemami tymi najczęściej borykają się biura nieruchomości i agencje nieruchomości Kraków, bowiem około 2/3 transakcji związanych z nieruchomościami, stanowią transakcje mieszkaniowe.
Transakcje kupna sprzedaży, również te prowadzone przez biura nieruchomości, wymagają sporządzenia aktu notarialnego oraz wyceny wartości danej nieruchomości.
Wycena wartości nieruchomości przy dzisiejszym ekspansywnym rozwoju rynku nieruchomości, jest problemem nurtującym zarówno właścicieli, jak i potencjalnych inwestorów, pragnących jak najpewniej i najlepiej ulokować swoje pieniądze.
Złożoność opisu i kwalifikacji nieruchomości z uwzględnieniem postaw inwestorów, zarządców nieruchomości i użytkowników, zwłaszcza w ujęciu perspektywicznym, powoduje, że wycena nieruchomości staje się często problemem nawet dla ekspertów.

Leave a Comment