Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości polega na oszacowaniu wartości rynkowej danej nieruchomości. Każda wycena różni się od siebie, nie ma dwóch takich samych. Zadaniem rzeczoznawcy jest poznanie indywidualnych cech nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego.

Przy sporządzaniu wyceny konieczne jest zorientowanie w rzeczywistych cenach rynkowych. Informacje na temat cen rzeczoznawca może znaleźć w aktach notarialnych. Niestety nie we wszystkich aktach notarialnych ceny transakcyjne są cenami realnymi, dlatego też wymagana jest od osoby sporządzającej operat pewna intuicja oraz doświadczenie. Warto pamiętać o takich podstawowych informacjach, zanim wybierzesz się do biura nieruchomości. Warto również zobaczyć na stronę internetową, gdzie znaleźć możesz ranking największych agencji nieruchomości w Krakowie i nie tylko.

Leave a Comment